Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişim
Personel Bilgi Sistemi

ds@sakarya.edu.tr

+90.264.295 50 68
+90.264.295 50 70
+90.264.295 50 71
Faks:
+90.264.346 00 32

Gümrükönü Vergi Dairesi
Vergi No: 740 010 7851

SAÜ.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESAP NO
T.C.ZİRAAT BANKASI (1946) ADAPAZARI ŞUB.
IBAN NO: TR500001001946295163535019
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HSB.NO: ZİRAAT BANKASI (1946) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ TR870001001946295163535032
TEL: 295 55 88DÖNER SERMAYE > Taşınır İşlemleri

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Taşınır İşlemleri
MADDE 27
(1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.